Tag: air dryer ราคา

air dryer ราคา

air dryer ราคาถูก ประสิทธิภาพดี ยี่ห้อไหนair dryer ราคาถูก ประสิทธิภาพดี ยี่ห้อไหน

air dryer ราคาถูก ประสิทธิภาพดี แบรนด์ไหนตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เครื่องทำลมแห้งหรือ air dryer เครื่องนี้ทำงานควบคู่กันกับ Air Compressor  หรือเครื่องปั๊มลม หน้าที่คือลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลมอัด ช่วยทำให้ได้ลมที่สะอาดไม่มีความชื้นหรือปราศจากความชื้น ลมที่ได้จากเครื่องปั๊มลมโดยตรงนั้นมีความชื้นอิ่มตัว 100 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นที่อยู่ในลมจะเกิดเป็นหยดน้ำขึ้นในระบบของลมเมื่อมีอุณหภูมิลดต่ำลงหยดน้ำและลมชื้นนั้นสร้างความเสียหายให้กับระบบลมรวมถึงเครื่องจักรและยังมีโอกาสเกิดความเสียหายให้กับสินค้าด้วย ซึ่งทำให้เครื่องทำลมแห้งเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อทำให้ได้ลมที่สะอาดไม่มีความชื้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนจะไปดูว่า ...