Tag: เครื่อง กรอง สี

เครื่อง กรอง สี

เครื่องกรองสี ถ้าจะเลือก ต้องเลือกแบบไหนเครื่องกรองสี ถ้าจะเลือก ต้องเลือกแบบไหน

สีฝุ่น หรือ ผงสี วัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิต มีองค์กระกอบหลักๆ ได้แก่ เรซิน แม่สี และสารเคมีอื่นๆ สีฝุ่น หรือ ผงสีปัจจุบันมีการใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ความโดดเด่นคือสีสันที่มีความทนทานมากกว่าสีประเภทอื่นๆ ...