สมุนไพร

สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย

ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีจริงๆ ความโดดเด่นของไทยเราก็เห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบทางธรรมชาติ ที่นอกจะนำมาปะกอบอาหารได้แล้วยังสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ นั่นคือ สมุนไพร เป็นผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ”[1] หากนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย ...

สมุนไพร

สมุนไพรช่วยต้านโควิดสมุนไพรช่วยต้านโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในประเทศไทยได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมาก ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่วงนี้ทั้งหมด ซึ่งการฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของปัญหานี้ได้สักเท่าไหร่ ดังนั้นผู้คนจึงเริ่มมองหาวัตถุดิบพื้นถิ่นที่เรียกกันว่าสมุนไพร ที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการหรือช่วยป้องกันในเบื้องต้น ในวันนี้ได้นำเอาสมุนไพรช่วยต้านโควิด มาให้ได้นำไปใช้ป้องกัน มีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันเลย กระชายขาว จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาร์ส ในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสาร Panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม ...