Day: September 13, 2022

อาหาร เสริม ปรับ สมดุล ลํา ไส้

อาหารเสริมปรับสมดุลลําไส้ต้องอาหารเสริม โปรไบโอติกอาหารเสริมปรับสมดุลลําไส้ต้องอาหารเสริม โปรไบโอติก

ในลำไส้ของเรามีทั้งจุลินทรีย์ชนิดดีและไม่ดี รวมถึงแบคทีเรียต่างๆ หากในลำไส้ของเรามีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดี รวมทั้งมีแบคทีเรียต่างๆ เชื้อโรคต่างๆ ก็อาจทำให้เกิดภาวะลำไส้แปรปรวน การขับถ่ายมีปัญหาตามมาได้ ภาวะลำไส้แปรปรวนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หากปล่อยไว้นาน ไม่รีบดูแลรักษามีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้ อาหารเสริมปรับสมดุลลำไส้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเหมาะกับคนรักสุขภาพ หรือมีปัญหาในด้านการขับถ่าย  อาหารเสริมปรับสมดุลลำไส้ คืออะไร  อาหารเสริมปรับสมดุลลำไส้ คือ อาหารเสริมที่มีโปรไบโอติก เนื่องจากโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรา เมื่อเรารับประทานอาหารเสริมที่มีโปรไบโอติกเข้าไปจุลินทรีย์ชนิดดีจะเข้าไปปรับสมดุลของลำไส้และยังกำจัดจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีรวมถึงแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ...