Day: April 22, 2022

บริษัทรับเหมาก่อสร้างคอนโด

บริษัทรับเหมาก่อสร้างคอนโดต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างคอนโดต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การจะลงทุนสร้างคอนโดนั้น ถือเป็นสิ่งที่หลายๆ คนให้ความสำคัญอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการสร้างคอนโดตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่อยากมีผลกำไรในการทำงาน และรับรองได้เลยว่าเราควรเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างคอนโดที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1.รู้กฎหมายการสร้างคอนโด  สำหรับกฎหมายการสร้างคอนโดนั้น จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคอนโดเสียก่อน โดยกรณีที่มีพื้นที่รวมทุกชั้นในตัวอาคารเดียวกันสองพันตารางเมตร หรืออาคารที่สูงตั้งแต่สิบห้าเมตรขึ้นไป โดยจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ และแบบที่สองก็คือ มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หมื่นตารางเมตรขึ้นไป  โดยอาคารที่สูง 23 เมตรขึ้นไปจะเป็นอาคารสูง ซึ่งจะมีกฎกระทรวงบังคับเอาไว้ ไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็สร้างได้  2.รู้หลักการสร้างอาคารสูง  สำหรับอาคารสูงๆ ...