Day: January 13, 2022

สมุนไพร

สมุนไพรช่วยต้านโควิดสมุนไพรช่วยต้านโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในประเทศไทยได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมาก ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่วงนี้ทั้งหมด ซึ่งการฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของปัญหานี้ได้สักเท่าไหร่ ดังนั้นผู้คนจึงเริ่มมองหาวัตถุดิบพื้นถิ่นที่เรียกกันว่าสมุนไพร ที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการหรือช่วยป้องกันในเบื้องต้น ในวันนี้ได้นำเอาสมุนไพรช่วยต้านโควิด มาให้ได้นำไปใช้ป้องกัน มีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันเลย กระชายขาว จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาร์ส ในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสาร Panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม ...